VietTUG.org - old forum - news archive

title = về các gói tạo đề thi trắc nghiệm
author = kyanh   
created = 26/03/2007
updated = 03/07/2008
Chào các bạn!

Hiện tại có ít nhất 3 gói hỗ trợ tạo đề thi trắc nghiệm. Nhưng chưa có một đánh giá toàn diện về 3 gói này.

Mình viết tin này, mong các bạn có kinh nghiệm trong việc tạo đề thi trắc nghiệm có thể viết một bài giới thiệu nho nhỏ, chia sẻ với mọi người. Riêng mình sẽ đảm nhận viết hướng dẫn cho gói mà bạn duonggvt đã giới thiệu.

Trao đổi thêm... (108 ý kiến) (hỏi về tạo đề thi trắc nghiệm)
(no comment) (về bài viết này)

-- kyanh

PS: Mình hiện bận đang theo đuổi một dự án của http://freemaths.tuxfamily.org/ ; dự án mã nguồn mở này cũng dính đến TeX. Vì thế, mong các bạn chia sẻ với mình chút thời gian! Chân thành cám ơn