VietTUG.org - old forum - news archive

title = làm gì khi bạn gặp lỗi
author = kyanh   
created = 16/03/2007
updated =
Ai cũng có thể gặp lỗi khi sử dụng TeX, dù là người dùng có kinh nghiệm hoặc không. Có rất nhiều loại lỗi, tùy thuộc vào cách bạn đã dùng, vào hệ thống TeX, v.v... Xử lý lỗi còn là một vấn đề kinh nghiệm. Do đó, khi bạn hỏi một điều gì đó trên diễn đàn, không chắc là sẽ có người giúp bạn ngay.

Để cho việc gỡ rối, khắc phục lỗi tốt hơn, nhanh hơn, bạn cần cung cấp ít nhất các thông tin sau:

* hệ thống TeX bạn đang dùng: (miktex 2.4, miktex 2.5,..) ;
* tập tin nguồn (*.tex) của bạn: có thể trích nguyên hoặc một phần ;
* tập tin log (*.log) tạo ra khi biên dịch tài liệu ;

Với một số lỗi khác, hãy cố gắng mô tả ngắn gọn những bước bạn đã làm.

Nội dung các tập tin, các bạn có thể sao chép và dán vào http://viettug.org/oae/ và cung cấp liên kết trong bài viết.

Chúc các bạn vui vẻ với TeX!

(no comment)