VietTUG.org - old forum - news archive

title = quản lý thư viện đề thi
author = kyanh   
created = 15/03/2007
updated = 15/03/2007
Khoảng năm 2003 mình (kyanh) có phát triển một gói để quản lý thư viện cái bài tập toán. Ý tưởng là: để bài tập và hướng dẫn giải vào một tập tin lớn, sau đó từ tài liệu khác ta tách ra những câu cần thiết trong cả thư viện kia. Phần lời giải sẽ tách riêng khỏi phần đề thi.

Kết quả của việc phát triển là gói ktv-texdata, có tại CTAN và trong bản phân phối (full) của MiKTeX. Bạn có thể xem nhanh cách dùng ở đâycách cho thư viện bài toán ở đây...

Gói và một ví dụ súc tích về gói này có thể tải về từ đây...

Mặc dù không phải là cách tốt nhất (sẽ tốt hơn nếu dùng chẳng hạn SQLTeX), nhưng gói đã giúp ích rất nhiều cho công việc giảng dạy và nghiên cứu của mình, và được ứng dụng thành công trong việc ra đề thi tuyển sinh môn Toán tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam các năm 2004, 2005, 2006.

Enjoy!

(no comment)