VietTUG.org - old forum - news archive

title = tìm kiếm ở diễn đàn
author = kyanh   
created = 15/03/2007
updated = 23/04/2007

Phần tìm kiếm ở diễn đàn của ViệtTUG có rất nhiều hạn chế. Mình chưa thể thiết kế tốt hơn phần này. Vì đang chuẩn bị nâng cấp để dùng joomla 1.5

Tạm thời, bạn có thể tìm như sau: vào trang GOOGLE, gõ vào cụm từ cần tìm kiếm, sau đó thêm vào site:viettug.org để tìm ở VietTUG mọi thứ theo yêu cầu của bạn.

search tips

Enjoy!

(no comment)