VietTUG.org - old forum - news archive

title = phân biệt hai gói vntex
author = kyanh   
created =
updated = 15/03/2007
Trong thời gian gần đây, rất nhiều bạn hỏi về những trục trặc với gói VnTeX.

Có một sự trùng hợp đáng lưu ý: có đến hai gói cùng mang tên VnTeX, cùng nhằm mục đích hỗ trợ tiếng Việt cho TeX. Một gói được phát triển bởi Hàn Thế Thành, có trang chủ tại http://vntex.org/, một gói khác do thầy Nguyễn Hữu Điển ở Hà Nội hỗ trợ.

Gói của Hàn Thế Thành được hỗ trợ chính thức bởi TUG (cộng đồng người sử dụng TeX thế giới), có mặt trong hệ thống TeX rất phổ biến là MiKTeX. Trong khi đó, gói của Nguyễn Hữu Điển được dùng nhiều ở Hà Nội.

Theo chủ quan của tác giả, gói VnTeX (HTT) đơn giản và có thể nói là "trong suốt" đối với người dùng, trong khi gói VnTeX (NHD) cần những xử lý nhất định. Hai gói này được nạp như sau:

\usepackage[tcvn]{vietnam} % HTT
\usepackage[utf8]{vietnam} % HTT
\usepackage{vntex} % NHD

Vì được hỗ trợ một cách chính thức bởi TUG, bạn không cần quan tâm đến việc cài đặt VnTeX (HTT) nếu bạn đang dùng MiKTeX. Gói còn lại đòi hỏi bạn cài đặt bằng tay.

ViệtTUG khuyến cáo bạn dùng VnTeX (HTT) để đảm bảo tính tương thích và vì lý do đơn giản. Việc chuyển đổi qua lại giữa hai gói này cũng không quá phức tạp, bạn có thể chuyển khi cần thiết.

Trao đổi thêm... (1 ý kiến)