VietTUG.org - old forum - news archive

title = Editor dùng cho TeX/LaTeX
author = Truong Van Chu   
created = 19/01/2007
updated = 17/02/2007
JasperLotus trên www.vnoss.org vừa công bố bản TeXMaker 1.5.

Tôi đã thử và thấy bản này rất đạt. (Hỗ trợ UTF-8). Có nhiều template, có nhiều ký hiệu toán ... có thể chèn vào tài liệu. Bản đã VIỆT hóa (có menu Tiếng Việt, có hướng dẫn).

Bạn nào chạy Win và muốn thử thì load về. (Trên trang chủ của TeXMaker cũng có bản cho Linux nhưng tôi chưa cài đặt thành công nên không biết mặt mũi ra sao cả)