VietTUG.org - old forum - news archive

title = mở quyền ghi công cộng cho trang wiki
author = viettug   
created = 19/12/2006
updated = 19/12/2006
Quyền ghi công cộng cho trang wiki ( http://wiki.viettug.org/ ) vừa được bật. Nhờ đó, khách viếng thăm bất kỳ có thể biên soạn, cập nhật tài liệu.

Điều phiền toái duy nhất, là phải nhập vào mã an toàn ( giống như ở VietTUG Code Corner ). Tất nhiên, khi xem trước bài (Preview), bạn không cần nhập mã ấy!

Mong nhận được sự đóng góp của mọi người cho trang tài liệu trực tuyến wiki!

(no comment)