VietTUG.org - old forum - news archive

title = không thể gửi bài với Internet Explorer
author = viettug   
created = 13/12/2006
updated = 14/12/2006
Đã khắc phục xong!

Thật đáng tiếc nhưng nếu đang dùng trình duyệt Internet Explorer, bạn hầu như không thể gửi bài ở diễn đàn của ViệtTUG. Lý do là một số javascript của Simpleboard không tương thích với trình duyệt này. (Mọi chuyện bình thường với FireFox, Opera, Flock,...)
Không biết bao nhiêu bạn đến với ViệtTUG rồi đi, vì lý do này nhỉ

Thành thật xin lỗi tất cả các bạn.

Cám ơn vdhvu đã báo lỗi.

Trao đổi thêm... (5 ý kiến)