VietTUG.org - old forum - news archive

title = vnmik-3.0.3
author = viettug   
created = 08/12/2006
updated = 08/12/2006
Đã có vnmik-3.0.3

Bản này fix nhiều lỗi và chạy rất ổn định, sử dụng phiên bản chính thức của MiKTeX 2.5; một số điểm mới quan trọng: bổ sung nhiều ví dụ, vnthesis (làm luận văn) và vntex bản mới nhất (riêng vntex, chỉ hỗ trợ ba dòng font là VNR chuẩn, URWVN và VnTopia ).

Nhân cài đặt cho vnmik-3.0.3 đảm bảm việc nâng cấp các bản tiếp theo dễ dàng hơn.

Bạn có thể ghé thăm và tải về tại:
http://vnmik.sf.net/
http://viettug.org/vnmik/

Nếu gặp trục trặc trong chuyện tải về, bạn có thể thử dùng mirror http://download.tuxfamily.org/viettug/

Để dùng bản này, bạn nên đọc qua các hướng dẫn readme.html

Hy vọng các bạn thấy thoải mái khi sử dụng vnmik. Ý kiến phản hồi của bạn là điều kiện quan trọng để vnmik có thể tiếp tục phát triển.

Trao đổi thêm... (2 ý kiến)