VietTUG.org - old forum - news archive

title = VnMiK-3.0.1-patch-1
author = viettug   
created = 14/08/2006
updated = 17/08/2006
Miếng vá thứ nhất cho VnMiK-3.0.1.

Nội dung:

* thêm các gói kvoptions, refcount ( cần thiết cho gói hyperref ). Cám ơn cuong12giaitich đã báo cáo lỗi.

* thêm thư viện xử lý XML (bản 4) ( khắc phục lỗi không chạy được TXC ngay sau khi cài đặt ). Cám ơn cuong12giaitichnewman đã báo lỗi

Nếu bạn đã tải về và cài đặt vnmik-3.0.1, hãy tải thêm về gói vnmik-3.0.1-patch-1.r, chép tập tin tải về vào thư mục c:/vnmik/vnmik/pkg rồi trong Windows Explorer bạn thi hành tập tin c:/vnmik/vnmik/installpkg.bat.

Tải về miếng vá ở đây...

Xin lỗi về sự chậm trễ này!

Trao đổi thêm... (3 ý kiến)