VietTUG.org - old forum - news archive

title = VnMiK-3.0.1
author = viettug   
created = 07/08/2006
updated =
Trễ một tuần so với dự kiến, nhưng... VnMiK -3.0.1 đã hoàn thành.

Những nét mới của VnMiK-3.0.1:

1. MikTeX 2.5-rc1
2. TeXnicCenter 7.01 với hỗ trợ tự hoàn thành lệnh
3. TeXaide, LaTeXmac hỗ trợ soạn công thức Toán
4. LaTable hỗ trợ việc gõ nhanh các bảng
5. Có thể cài đặt gói dạng *.cab của MiKTeX
6. Gói vpe hỗ trợ quay ngược lại mã nguồn LaTeX từ tập tin PDF

Mặc dù là bản thử nghiệm, VnMiK-3.0.1 thật đáng để bạn quan tâm! Ngoài hỗ trợ người dùng, nhân cài đặt của VnMiK3 được viết lại hoàn toàn, giúp cho việc viết các gói hỗ trợ dễ dàng hơn.

Bản chính thức của VnMiK3 (bản VnMiK 3.1) sẽ được công bố sau khi có bản MiKTeX-2.5 chính thức.

Xem chi tiết tại trang chủ: http://vnmik.sf.net/

Tải về (45MB): http://vnmik.sourceforge.net/index.php?p=download

Trao đổi thêm... (12 ý kiến)

Enjoy!