VietTUG.org - old forum - news archive

title = Ngày không TeX
author = viettug   
created = 06/07/2006
updated = 06/07/2006
Để tưởng nhớ thầy Phi, ViệtTUG sẽ tổ chức ngày không TeX, vào thứ Sáu ngày 07 tháng 07 năm 2006 ( từ 0 giờ đến 24 giờ )

Trong ngày này, các bạn có thể gửi bài, lưu bút về thầy Phi,... Mọi câu hỏi về TeX sẽ bị xóa, và thành viên hỏi về TeX sẽ bị trừ 100 karma hoặc bị khóa tài khoản tuỳ trường hợp.

Trao đổi thêm... (15 ý kiến) (về thầy Phi)
Trao đổi thêm... (1 ý kiến) (về bài viết này)