VietTUG.org - old forum - news archive

title = Quyên góp....
author = viettug   
created = 03/07/2006
updated = 03/07/2006
Một số thành viên của ViệtTUG có ý quyên góp để chia sẻ mất mát cùng gia đình thầy Lê Bá Phi.

------

Thông tin về tài khoản chuyển tiền:

* tên tài khoản: Phan Đào Việt Long
* số tài khoản: 18488549

* ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu
* các nơi nộp tiền: http://www.acb.com.vn/mangluoi/?mlcn=ALL

* phí:
tối thiểu 10 ngàn đồng VN (ngoài Tp. Hồ Chí Minh)

-------

Thời gian quyên góp cho đến ngày 7 tháng 7 năm 2006. Thầy Trương Văn Chú sẽ đại diện ViệtTUG đến chia buồn cùng gia đình thầy Phi.

Cám ơn mọi sự đóng góp của bạn.

Trao đổi thêm... (15 ý kiến)