VietTUG.org - old forum - news archive

title = Thầy Lê Bá Phi (hhp) đã ra đi...
author = viettug   
created = 02/07/2006
updated = 03/07/2006
Thầy Lê Bá Phi, nickname là hhp, đã qua đời vào 3 giờ sáng ngày 03 tháng 07 năm 2006.

Thầy Lê Bá Phi là thành viên rất tích cực và có nhiều đóng góp cho ViệtTUG. Sự ra đi của thầy là một mất mát quá bất ngờ và to lớn!

Xin chia buồn cùng gia quyến!

Trao đổi thêm... (15 ý kiến)