VietTUG.org - old forum - news archive

title = VietTUG eZine tuần 26 năm 2006
author = viettug   
created = 30/06/2006
updated = 01/09/2009
Tại http://wiki.viettug.org/wikka.php?wakka=zine0626 bạn có một bản tin ngắn gọn về những sự kiện trong tuần 26 (và trước đó ). Bản tin được phát hành thứ Sáu ngày 30.6.2006.

Những đóng góp cho bản tin có thể gửi trực tiếp tại trang Wiki hoặc gửi về viettug a còng gmail.com

Chúc một tuần mới vui vẻ và hiệu quả.

(no comment)