VietTUG.org - old forum - news archive

title = download.viettug.org
author = viettug   
created = 25/06/2006
updated = 25/06/2006
Trang http://download.viettug.org/ vừa được thiết kế lại và được bổ sung phần tìm kiếm. Như vậy, bạn không phải mất công nhớ mirror 1, 2, 3 nữa.

Ví dụ: tìm mọi thứ liên quan đến powerdot: dùng liên kết
* http://download.viettug.org/index.php?files=powerdot
* http://download.viettug.org/index.php?files=powerdot-1.3-doc-vn
* ...

Liên kết http://download.viettug.org/index.php?files=- dùng để liệt kê mọi tập tin có ở 3 mirror.

Tại trang chủ có form để tìm kiếm; để bắt đầu nhập thông tin bạn có thể dùng phím tắt Alt + S...

Trao đổi thêm... (2 ý kiến)