VietTUG.org - old forum - news archive

title = hỏi vui về font/mathmode
author = viettug   
created = 21/06/2006
updated =
Nguyễn Phi Hùng có vài câu hỏi thú vị về việc dùng font trong mathmode ;)

Các bạn thử trắc nghiệm xem, ắt sẽ học thêm vài điều mới ;)

Tải về: http://download.viettug.org/mirror1.php?file=font-mathmode-1.0.zip

Cám ơn Nguyễn Phi Hùng rất nhiều

(no comment)