VietTUG.org - old forum - news archive

title = sử dụng gói longtable
author = viettug   
created = 14/06/2006
updated = 12/07/2006
Tài liệu tiếng Việt hướng dẫn sử dụng gói longtable, biên dịch bởi Nguyễn Phi Hùng.

Trong tài liệu, tác giả có nêu một ứng dụng thú vị là soạn giáo án với gói longtable ;)

Tải về: http://download.viettug.org/mirror1.php?file=longtable-doc-vn-1.0.pdf

Nguyễn Phi Hùng là dịch giả của tài liệu "Soạn thảo Tài liệu khoa học với LaTeX" ( tải về : http://download.viettug.org/mirror1.php?files=course )

Hoan nghênh sự trở lại của pác Phi Hùng

Trao đổi thêm... (5 ý kiến)