VietTUG.org - old forum - news archive

title = trang chủ (pretest) của VnTeX
author = viettug   
created = 08/06/2006
updated =
Anh Hàn Thế Thành ( tác giả của VnTeX và pdfTeX ) đang thử nghiệm trang web mới của VnTeX ở http://vntex.org/pretest/

Các bạn tranh thủ ghé qua chút xíu, thăm nhà mới, mừng tân gia ;) Trang có nội dung khá đầy đủ và súc tích về VnTeX và vài thứ khác. Có gì, bạn góp ý cho anh Thành theo địa chỉ cho ở trang chủ.

(no comment)