VietTUG.org - old forum - news archive

title = tải về với mirror3
author = kyanh   
created = 26/04/2006
updated = 31/05/2006
Đã có Mirror3 http://download.viettug.org/mirror3.php là nơi liệt kê ( ngắn ) các tập tin có ở http://esnips.com/web/viettug-public ;)

Thầy Chú đã công phu tạo ra một địa chỉ để bà con tải lên và tải về:

http://esnips.com/web/viettug-public

Hiện tại tại địa chỉ trên có các ví dụ về pdfscreenpowerdot do thầy Chú thiết kế.

Ngoài ra còn có:

http://esnips.com/web/viettug