VietTUG.org - old forum - news archive

title = làm luận văn với kyanh
author = kyanh   
created = 10/04/2006
updated = 10/04/2006
Mình gửi một loại bài về việc làm luận văn. Phần lớn những lời khuyên trong các bài lấy từ kinh nghiệm của bản thân và từ một số tài liệu về Mathematical Writing. ...

Mỗi ngày mình sẽ cố gắng viết một bài ;)

Phần này chỉ có thể xem sau khi bạn đăng nhập. Xem ở đây...

Hy vọng bạn có thể rút ra vài điều bổ ích qua các bài viết đó

(no comment)