VietTUG.org - old forum - news archive

title = thay đổi đề mục với titlesec
author = kyanh   
created = 06/04/2006
updated = 09/08/2007
gói titlesec để thay đổi kiểu đề mục, chương.

mình đã tập hợp các ví dụ đề tiện theo dõi. tải về:
http://download.viettug.org/?files=titlesec-vn
gồm có:
example.{tex,pdf}: ví dụ minh họa các thay đổi và kết quả
example-full.{tex,pdf}: ví dụ về một tài liệu có dùng titlesec và kết quả

nếu bạn dùng vnmik-2.1, bạn phải tải về và cài gói titlese.tgz:
http://download.viettug.org/?file=titlesec.tgz
mới có thể dùng gói titlesec

mình cũng đã thêm hình minh họa vào thư viện hình.

Trao đổi thêm... (15 ý kiến)