VietTUG.org - old forum - news archive

title = giới thiệu tex tại đại học Vinh
author = kyanh   
created = 25/03/2006
updated = 25/03/2006

Bài giới thiệu TeX tại Đại học Vinh của cuong12giaitich

Gồm 11 slide và mã nguồn. Kích thước: 5.2 MB (nén)

Tải về: http://download.viettug.org/users/cuong/dxc-texintro.zip

Trao đổi thêm... (28 ý kiến)