VietTUG.org - old forum - news archive

title = vntex và font thư pháp
author = kyanh   
created = 01/03/2006
updated = 10/03/2006

Anh Hàn Thế Thành vừa công bố hỗ trợ font thư pháp cho VnTeX.

Tải về ở đây: http://download.viettug.org/mirror1.php?files=thuphap

Gói cài đặt cho vnmik-2.1 có ở đây: http://viettug.org/ao/content/view/59/2/

Trao đổi thêm... (7 ý kiến)

Cám ơn anh HTT rất nhiều ;)