VietTUG.org - old forum - news archive

title = vnmik-2.1
author = kyanh   
created = 13/02/2006
updated = 02/03/2006
Tải về ở đây... (62 MB)

Gồm: miktex (2.4), texniccenter (bản mới nhất), gsview, acrobat reader (có thể detect bản trên hệ thống), vntex-3.0, powerdot-1.3, tài liệu,...

Vậy VnMiK thích hợp cho Newbie ;) (người mới làm quen với LaTeX)

Trang chủ dự án: http://vnmik.sourceforge.net/

VnMiK là gì? Xem ở đây...

Trao đổi thêm... (3 ý kiến)

So với vnmik-2.1.1, bản vnmik-2.1 khắc phục vài lỗi nhỏ. nếu bạn đã tải về vnmik-2.1.1, chỉ cần tải về một miếng vá nhỏ để chuyển vnmik-2.1.1 thành vnmik-2.1. Trao đổi thêm... (1 ý kiến)