VietTUG.org - old forum - news archive

title = vnMiK 1.4
author = kyanh   
created = 15/01/2006
updated = 13/02/2006
VnMiK 1.4 (phần cơ bản) được công bố.

Tải về ở đây... (62 MB)

Gồm cả: miktex (2.2.6), texniccenter (bản mới nhất), gsview, acrobat reader, tài liệu,... Đặc biệt, có sẵn powerdot-1.3. Dùng vntex-2.1-beta-1 (chưa cập nhật vntex 3.0 kịp)

Phần cơ bản, nghĩa là bạn không thể cài đặt thêm các gói mới. Vậy VnMiK 1.4 chỉ thích hợp cho Newbie ;)

Trang chủ dự án: http://vnmik.sourceforge.net/

VnMiK là gì? Xem ở đây...

Trao đổi thêm... (6 ý kiến)