VietTUG.org - old forum - news archive

title = quy định của ViệtTUG
author = kyanh   
created = 14/01/2006
updated = 30/03/2006
* chỉ trao đổi về TeX, LaTeX và các chủ đề liên quan
* không trao đổi về cracking, hacking,...
* đặt câu hỏi rõ ràng, đúng chủ đề
* tôn trọng thành viên khác

Trao đổi thêm... (1 ý kiến)