VietTUG.org - old forum - news archive

title = SWP và tiếng Việt
author = kyanh   
created = 05/01/2006
updated = 17/01/2006
Hỗ trợ tiếng Việt cho SWP (Scientific Work Place).

Gói vn-swp do hhp cung cấp.

Tải về: (9MB)

http://download.viettug.org/mirror2.php?files=vn-swp-1
(một file lẻ)

http://download.viettug.org/mirror1.php?files=vn-swp-1
(gồm nhiều file nhỏ part1, part2,... -- nén ở dạng RAR)

http://www.empirics.net/members/hhp/VN-SWP.zip
(một tập tin, 9MB)

Trao đổi thêm... (5 ý kiến) (về gói vn-swp)
Trao đổi thêm... (48 ý kiến) (bài cũ về phát triển vn-swp)

Liên kết: http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=2009
(trao đổi tại VnOSS)