VietTUG.org - old forum - news archive

title = Ví dụ về powerdot-1.3
author = kyanh   
created = 30/12/2005
updated =
Một ví dụ hay và tương đối đầy đủ về powerdot-1.3

Tải về:
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=powerdot-1.3-eg-tvc

Cám ơn thầy Trương Văn Chú!


Trao đổi thêm... (50 ý kiến)