VietTUG.org - old forum - news archive

title = ntheorem-doc-vn
author = kyanh   
created = 04/12/2005
updated = 17/01/2006
Hướng dẫn dùng gói `ntheorem'  biểu diễn môi trường (tựa) định lý. `ntheorem' là thay thế hoàn hảo cho các gói `theorem.sty' (chuẩn), `amsthm' (của ams), `thmmarks.sty' -- giải quyết được bài toán đặt dấu kết thúc.

Tài liệu tiếng Việt, kyanh biên dịch. Tải về:
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=ntheorem
http://download.viettug.org/mirror2.php?files=ntheorem

Trao đổi thêm... (3 ý kiến)

Hiện tại, bản dịch không hỗ trợ hyperlink (do không thể dùng gói `hyperref'). Bạn có thể giúp mình fix lỗi này không? Mong có sự góp ý của bạn để bản dịch tốt hơn.