VietTUG.org - old forum - news archive

title = Tải về nhanh chóng
author = kyanh   
created = 20/11/2005
updated = 14/01/2006
(Dùng  http://download.viettug.org/mirror1.php
hoặc   http://download.viettug.org/mirror2.php )

Có thể tải về nhanh chóng nhờ mirror1.php như sau:
Vào http://www.viettug.org/ooa/mirror1.php

* Muốn tải về chẳng hạn thesis-vi-1.1.zip, có thể dùng liên kết:
http://www.viettug.org/ooa/mirror1.php?file=thesis-vi-1.1.zip

* Muốn liệt kê các tập tin có tên chứ ams, thử dùng:
http://www.viettug.org/ooa/mirror1.php?files=ams

files (số nhiều) chứ không phải file (số ít)

Hy vọng mirror1.php mang lại sự thoải mái cho bạn.
Xin lỗi vì mình chậm trễ khi công bố chàng này!

Trao đổi thêm... (3 ý kiến)