VietTUG.org - old forum - news archive

title = FileServer bị down
author = kyanh   
created = 26/10/2005
updated = 01/09/2009
File server ở Sarovar ( http://viettug.org/migration/#/projects/viettug/ ) bị down. Không rõ nguyên nhân. Tạm thời, các bạn không tải các tập tin, tài liệu về được.

Trao đổi thêm... (1 ý kiến)