VietTUG.org - old forum - news archive

title = Thiết kế luận án tốt nghiệp
author = kyanh   
created = 24/10/2005
updated = 19/01/2006
Tài liệu (tiếng Việt) hướng dẫn thiết kế luận án với LaTeX.

Tác giả: Dr Nicola Talbot
Biên dịch: Thái Khánh Phú Hòa
Đối tượng: đã quen với LaTeX
Tải về:
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=thesis-vi
http://download.viettug.org/mirror2.php?files=thesis-vi

Trao đổi thêm... (14 ý kiến)