VietTUG.org - old forum - news archive

title = mailing list [users]
author = kyanh   
created = 20/10/2005
updated =
Vừa thêm mailing list cho ViệtTUG. Có thể hiểu mailing list như là một email chung, nơi các thành viên có thể trao đổi nhờ email về các chủ đề khác nhau.

Tình trạng: đang kiểm tra.
Tên list: [email protected]
Đăng ký: gửi email đến [email protected] với chủ đề có chứa subscribe
Gửi bài: gửi email đến [email protected]

Mời các bạn tham gia kiểm tra và thảo luận ;)

Trao đổi thêm... (1 ý kiến)