VietTUG.org - old forum - news archive

title = tích hợp hộp thư
author = kyanh   
created = 24/09/2005
updated = 24/09/2005
các thành viên có thể gửi tin với nhau thông qua component mới. khi có tin nhắn, thành viên cũng sẽ nhận được thư thông báo qua email


(no comment)