VietTUG.org - old forum - news archive

title = Bộ gõ tiếng Việt mới
author = kyanh   
created = 09/09/2005
updated =
Sử dụng bộ gõ CHIM (Đào Hải Lâm). Bộ cũ không làm việc trên FireFox 1.5 beta 1 ;) Các kiểu gõ hỗ trợ: telex, vni, viqr. Phím tắt: META Z