VietTUG.org - old forum - news archive

title = Tích hợp bộ gõ tiếng Việt
author = kyanh   
created = 05/09/2005
updated =
Tích hợp xong bộ gõ tiếng Việt. Thành viên có thể thay đổi từ trang hồ sơ của mình. Khách thăm trang chủ có thể chọn bộ gõ bằng cách nhấn phím F9.