VietTUG.org - old forum - news archive

title = Việt hóa: Diễn đàn
author = kyanh   
created = 02/09/2005
updated =
Đã việt hóa những phần chủ yếu của diễn đàn ;) Làm đã lâu nhưng bi chừ mới upload được. Chúc 2/9 và cuối tuần vui vẻ ;)