VietTUG.org - old forum - news archive

title = Thêm mục tải về
author = kyanh   
created = 27/08/2005
updated =
Sử dụng component remository. Thật tuyệt. Anh chàng docman không thể quản lý các tập tin ở server khác ;(.

URL: mambo/index.php?option=com_remository&Itemid=29

Cần một bác quản lý vụ này!