VietTUG.org - old forum - news archive

title = Hướng dẫn sử dụng trang web mới
author = viettug   
created = 27/10/2008
updated = 02/08/2009

Hướng dẫn cơ bản sử dụng trang web mới http://viettug.org/

  1. Vào trang http://viettug.org/ 
  2. Nếu chưa có tài khoản tại VietTUG.org trước đây, chọn Register để đăng ký tài khoản. Bạn sẽ phải cung cấp email hợp lệ và sẽ nhận được thông báo xác nhận việc đăng ký qua email đó.
  3. Nếu đã có tài khoản tại VietTUG.org, chọn Sign In sau đó chọn Lost Password để nhận chìa khóa mới qua email.
  4. Để trao đổi, sau khi Login chọn Forums, chọn New Message để tạo bài viết mới
  5. Có thể chọn New Issue để tạo yêu cầu giải quyết vấn đề mới