VietTUG.org - old forum - news archive

title = trang web mới cho ViệtTUG
author = viettug   
created = 25/10/2008
updated = 02/08/2009

Chào mọi người!

Trang web mới cho ViệtTUG có ở http://viettug.org/ [dự án ViệtTUG].

Các thông tin cơ bản về tài khoản của bạn được bảo toàn. Để có thể đăng nhập, bạn vui lòng dùng tính năng phục hồi mật khẩu ở địa chỉ mới. Các bạn mới đến có thể đăng ký tài khoản ở trang mới!!!

Về cách làm việc của trang web mới: Tính năng diễn đàn không được coi trọng nữa, do có quá nhiều điểm không thích hợp. Thay vào đó, ViệtTUG được xem như là một dự án, được xây dựng bởi các người điều hành và thành viên, và trọng tâm của dự án là support cho người dùng. 

Mỗi vấn đề của người dùng là một "Issue", được các thành viên tham gia giải quyết. Vấn đề có thể thuộc trong các loại:

  1. Bug: báo những lỗi liên quan đến ViệtTUG và các dự án của ViệtTUG
  2. Feature: những vấn đề và hỗ trợ chung liên quan đến TeX
  3. Support: hỗ trợ cho các cá nhân

Thông báo thế này là hơi sớm, nhưng là để tạo điều kiện cho các thành viên mới có thể đăng ký tham gia diễn đàn ViệtTUG và sớm tiếp cận với cách làm việc mới. Các cựu thành viên được khuyến cáo hạn chế sử dụng diễn đàn cũ.

(no comment)


Note 1: Trong quá trình chuyển đổi dữ liệu, các email trùng lặp (email được dùng để đăng ký nhiều tài khoản) khiến cho một số tài khoản bị khóa ở trang web mới. Chỉ một tài khoản ứng với email trùng lặp được giữ lại (cho phép đăng nhập).

Danh sách tài khoản bị khóa ở trang mới: lomnhom, test, thanhminhpham, vietbac_na, boy_tamduong, levanh, dat, info116, themoon, foobar, flashx, hien_k04, nightmare, thanhvinh, yeuanhnhieu, thaomap, tuan108310, quangsoosaod, mhung99, xuan_quy, garcon,ducminh, newcondona3001, hetminh, lamhuuphuoc, shohobanvarsd, shinichi. Để sử dụng lại tài khoản này, vui lòng liên hệ viettug ở gmail.com để biết thêm chi tiết.

Note 2: Các bài viết, tin mới ở diễn đàn cũ đang được chuyển sang trang mới.

Note 3: Sau khi việc chuyển dữ liệu hoàn tất, trang web ViệtTUG sẽ sử dụng lại tên miền cũ (viettug.org)

(no comment)