VietTUG.org - old forum - news archive

title = Lớp học TeX miễn phí tại Đại học Sư Phạm Tp.HCM
author = viettug   
created = 08/10/2008
updated =

Khoa Toán Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp học TeX miễn phí cho khoảng 30 sinh viên, vào các tối thứ 2, 4, 6 mỗi tuần (6pm - 8pm).

Khai giảng: ngày 6/10/2008

Giảng dạy: Kỳ Anh, Quang Vinh, Minh Dũng, Phước Tuấn

Địa điểm: phòng I203 Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Một số tài liệu và nội dung các lớp học sẽ được công bố sau.

Trao đổi thêm... (9 ý kiến)