VietTUG.org - old forum - news archive

title = Sử dụng diễn đàn Simpleboard
author = m0nster   
created = 27/08/2005
updated = 30/08/2005
Trước đây, sử dụng SMF... bb này quả tiện lợi và dễ thay đổi. Nhưng liên tiếp xảy ra vài trục trặc với lỗi dữ liệu. Đặc biệt là phải hack tập tin index.php của mỗi template của mambo -- điều này cực kỳ vất vả ;( Ngoài ra, SMF có giao diện quá xấu.
Chuyển qua dùng Simpleboard.
* Anh chàng này tuyệt ở điểm giống minibb: đơn giản đến mức có thể
* Phần soạn thảo tích hợp javascript khá ngon
* Cài đặt cực kỳ đơn giản: là một component của mambo
* Không cần phải tách và tích hợp users

Hiện nó bị một lỗi với slash.