VietTUG.org - old forum - news archive

title = tạm dừng đăng ký thành viên mới trực tiếp
author = viettug   
created = 31/08/2008
updated =

Xin chào!

Để chuẩn bị chuyển đổi sang trang web mới, tạm thời VietTUG ngừng việc đăng ký thành viên mới trực tiếp qua giao diện web.

Nếu bạn cần có tài khoản để đặt câu hỏi, vui lòng gửi thông tin đăng ký (email, nickname, tên) đến viettug (ở gmail.com) hoặc nhắn tin IM đến viettug.

Xin lỗi vì sự làm phiền này!

Trao đổi thêm... (4 ý kiến)