VietTUG.org - old forum - news archive

title = Buổi Offline 24.8.2008
author = viettug   
created = 26/08/2008
updated = 26/08/2008

Thành viên tham dự:

Nội dung:
Kết quả khác:
Tường thuật:
Thiếu sót:
Liên kết:

Cảm ơn các thầy và bạn đã tham gia buổi Offline! Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và gửi lời chúc tốt đẹp cho buổi sáng 24.8.2008. Hẹn gặp lại!

(no comment)