VietTUG.org - old forum - news archive

title = ctan.tools: *nix script để tìm và tải gói từ ctan
author = viettug   
created = 11/05/2008
updated = 15/05/2008

Mình vừa viết xong một script nhỏ dành cho người dùng *nix để tìm và tải các gói từ CTAN. Dưới đây là README bản tiếng Anh. Bạn có thể tải về từ repos của ViệtTUG:

http://download.viettug.org/?files=ctan_tools 

Trao đổi thêm... (6 ý kiến)

README...