VietTUG.org - old forum - news archive

title = gói tablor vẽ bảng biến thiên, xét dấu
author = viettug   
created = 09/05/2008
updated = 10/05/2008

Trần Toàn gửi email cho mình biết gói tablor rất tuyệt vời để vẽ bảng biến thiên. Gói này tận dụng sức mạnh của MetaPOST, nên có thể cho ra những bảng biến thiên rất phức tạp chỉ với câu lệnh đơn giản. Bạn xem vài demo ở đây thì rõ. Các hình khác có thể xem ở đây...

Tài liệu của gói này được viết bằng tiếng Pháp . Hiện Trần Toàn và mình đang đọc và xem xét. Tuy nhiên, vì lý do quá bận với công việc, mình gửi bài này kêu gọi mọi người giúp Trần Toàn và mình sử dụng, Việt hóa và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng gói cho mọi người. Mình sẽ hỗ trợ các kỹ thuật MetaPOST.

Chân thành cảm ơn Trần Toàn và các bạn! 

Trao đổi thêm... (43 ý kiến)