VietTUG.org - old forum - news archive

title = Lỗi trong MiKTeX-2.6.iso và khắc phục
author = viettug   
created = 08/05/2008
updated = 11/05/2008

Cập nhật 2008/05/11: đã fix lỗi và tập tin iso đã được cập nhật. Bài viết này không còn giá trị! 

Do sơ suất trong quá trình ghi đĩa, tập tin miktex-2.6.iso mà VietTUG công bố có một lỗi là tên tất cả các tập tin bị thay đổi (tên dài trở thành tên ngắn 8.3). Điều này khiến cho việc cài đặt và nhận dạng thư mục TPM bị lỗi. Nhiều bạn trên diễn đàn đã vướng phải điều này. Thành thật xin lỗi các bạn!

Để khắc phục lỗi này, sau khi tải về tập tin ISO, bạn chép toàn bộ nội dung trong ISO file vào một thư mục, ví dụ: d:/miktex-2.6-iso/. Sau đó, bạn tải về tập tin 

viettug-miktex-iso-fix-name.bat

và đặt tập tin này vào thư mục có chứa các tập tin *.cab, *lzm,... Tập tin trên là một chương trình .bat có nhiệm vụ đổi tên tập tin (bạn có thể xem mã nguồn). Để thực thi, bạn nhấn đúp chuột vào tập tin. Sau khi tất cả các tập tin được đổi, bạn có thể thực hiện cài đặt,...

Một lần nữa, xin lỗi tất cả các bạn vì sơ suất trong quá trình ghi đĩa của viettug và longgia2001. Hy vọng miếng vá trên giúp bạn được. Chúc bạn thành công! 

Trao đổi thêm... (7 ý kiến)