VietTUG.org - old forum - news archive

title = Tích hợp thành công SMF - Mambo [ 90% ]
author = m0nster   
created = 26/08/2005
updated = 30/08/2005
Phải nói là 90%, bởi hiện tại không thể login vào diễn đàn được. Việc wrapped diễn đàn cho ra một giao diện cực kỳ thiếu thốn. Stop!