VietTUG.org - old forum - news archive

title = ViệtTUG bị hack
author = viettug   
created = 07/10/2007
updated =

Xem chi tiết tại: http://kyanh.net/show/198

Bị tấn công vì một lỗi gì đó của dịch vụ tải lên (Upload service, http://download.viettug.org/upload/)

Đây là lần thứ hai ViệtTUG bị hack. Lần trước cũng bắt đầu từ một lỗi của Upload service

=> KHông bao giờ cung cấp dịch vụ tải lên nữa <= 

Trao đổi thêm... (2 ý kiến)